HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Cài đặt bằng điện thoại từ Store

Tải và cài đặt chơi game trên PC

Bước 1

Bước 2

- Nox: https://vn.bignox.com/

- BlueStacks: http://www.bluestacks.com/

- LD Player: https://vn.ldplayer.net/

Bước 3

HƯỚNG DẪN GỠ BỎ

Đối với giả lập Nox/Blue Stack trên PC

Đối với IOS

Đối với Android

Lưu ý